fbpx
Przejdź do treści

Kwalifikacja do egzaminu na uprawnienia

  Aby móc podejść do egzaminu na uprawnienia należy najpierw zostać do niego dopuszczonym przez komisję kwalifikacyjną w okręgowej Izbie Architektów. Kwalifikacja odbywa się tyle razy w ciągu roku, ile razy przeprowadzany jest egzamin, czyli minimum dwa. W Izbie Architektów zazwyczaj termin składania wniosków wyznaczony jest na pierwszy tydzień marca (dla egzaminu w czerwcu), oraz pierwszy tydzień września (dla egzaminu w grudniu).

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień

  Wniosek jest bardzo krótki i prosty do wypisania. Należy w nim podać tytuł zawodowy/stopień/tytuł naukowy czyli np. magister inżynier architekt. Następnie imiona i nazwisko oraz PESEL i adres zamieszkania. Do tego miejscowość i data oraz dane okręgowej komisji kwalifikacyjnej, właściwej dla naszego miejsca zamieszkania.
  Właściwą okręgową Izbą jest Izba w województwie, w którym kandydat zamieszkuje, a nie jest zameldowany.
  Należy również wybrać jedną z opcji dostępnych na wniosku i właściwie zaznaczyć rodzaj uprawnień o jaki się ubiegamy.

  Wniosek jest do pobrania ze strony Izby Architektów.

  Załączniki do wniosku

  Więcej pracy czeka nas z przygotowaniem załączników do wniosku. Jest ich całkiem sporo, i najlepiej zacząć je przygotowywać wcześniej niż 'na ostatnią chwilę’, żeby się nie okazało, że czegoś brakuje.

  Potwierdzenie wykształcenia

  Do wniosku dołączyć należy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplement do tego dyplomu lub wypis z przebiegu studiów.

  Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

  Tutaj jest aż 5 możliwości do wyboru, w zależności od indywidualnego przebiegu praktyki zawodowej kandydata.

  – Aktualnym potwierdzeniem praktyki (od 25 września 2014r.) jest oświadczenie wraz ze zbiorczym zestawieniem. Kandydaci, którzy rozpoczęli praktyki po tej dacie, oddają potwierdzenie w tej formie.

  – Osoby zbierające doświadczenie pomiędzy 1 stycznia 1995r. a 25 września 2014r. praktykę mają udokumentowaną w formie książki praktyk, i to ją dołączają do wniosku.

  – Kandydaci, którzy rozpoczęli praktykę przez rokiem 1995 dołączają zaświadczenie o odbyciu praktyki.

  – Osoby, które praktykę odbywały na terenach zamkniętych podlegających MON, MSWiA lub ABW dołączają zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

  – Kandydaci odbywający praktykę za granicą dołączają dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka.

  Ważne jest aby dobrze policzyć czas praktyki, który jest wymagany do rodzaju uprawnień o jakie się ubiegamy. W przypadku zbyt krótkiego czasu komisja wyda postanowienie o uzupełnieniu. Jeśli kandydat nie będzie w stanie uzupełnić brakującego czasu praktyk wniosek niestety przepada.

  Więcej o samych praktykach znajdziesz w zakładce PRAKTYKA oraz w artykule JAK UZUPEŁNIĆ ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAKTYK. Zapisując się do newslettera dostaniesz także e-book z przykładowym zbiorczym zestawieniem praktyki projektowej oraz na budowie.

  Prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej

  We wniosku, jako jeden z punktów, wymagane jest załączenie projektu lub projektów wykonanych w ramach praktyki.
  W przypadku, gdy praktyka projektowa odbywała się przy projektowaniu dużego obiektu np. centrum handlowego lub stadionu, wystarczy dołączyć jeden projekt. W przypadku samych projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych powinny to być 2-3 projekty. Co ważne, należy dołączyć tylko te części projektu, nad którymi faktycznie pracowaliśmy, a nie cały projekt łącznie z konstrukcją i instalacjami, których nie robiliśmy.
  We wniosku nie jest sprecyzowane, czy projekt musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez projektanta, trzeba każdorazowo pytać o to w swojej okręgowej Izbie. Z pewnością jednak nazwisko kandydata powinno być umieszczone na okładce jako osoby opracowującej.

  Życiorys zawodowy

  Wymagane jest dołączenie do wniosku życiorysu zawodowego popularnie zwanego CV. Powinny się w nim znaleźć informacje o wykształceniu, kursach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

  Informacje o kierowniku lub patronie

  Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby kierownika lub patrona praktyk, wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień.

  Decyzja o nadaniu uprawnień

  Jeśli kandydat już posiada jakieś uprawnienia to dołącza decyzję o ich nadaniu do wniosku.

  I ostatnie ale najważniejsze….

  Dowód uiszczenia wpłaty

  Do wniosku należy tez dołączyć dowód uiszczenia wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Wystarczy, że będzie to np. wydrukowane potwierdzenie z konta bankowego.

  Co po złożeniu wniosku?

  Po złożeniu wniosku z pewnością trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Jeśli komisja uzna, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, to na minimum miesiąc przed egzaminem kandydat otrzymuje pismo z informacją o kwalifikacji. W przypadku, gdy występują braki formalne to po ok. miesiącu od złożenia wniosku przyjdzie pismo z wezwaniem do uzupełnienia braków.

  W przypadku uzupełnienia braków kandydat zostaje zakwalifikowany do egzaminu. W przeciwnym razie niestety nie otrzymuje się kwalifikacji.

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x