fbpx
Przejdź do treści

Praktyka

Kolejnym wymogiem do uzyskania uprawnień, po wykształceniu kierunkowym, jest odbycie praktyki zawodowej. Od tego jakie mamy wykształcenie i o jakie uprawnienia się ubiegamy zależy rodzaj i czas trwania praktyk.

Jakie są rodzaje praktyk? Na czym polegają?

Rodzaje praktyk są dwa: przy sporządzaniu projektów oraz na budowie.

Praktyka przy sporządzeniu projektów

Praktykę przy sporządzeniu projektów należy odbywać pod kierownictwem osoby mającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej. Zakres uprawnień, które musi mieć ta osoba, zależy od tego jakie uprawnienia sami chcemy zdobyć. Jeśli zależy nam na uprawnieniach bez ograniczeń, to kierownik również powinien mieć takie uprawnienia. W przypadku kiedy ubiegamy się o uprawnienia ograniczone, wystarczy, że kierownik również będzie mieć uprawnienia w ograniczonym zakresie. Projektant musi również być czynnym członkiem Izby w czasie, który obejmuje praktykę.
Warunkiem zaliczenia praktyki projektowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych. Za równorzędną uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (patron). Patronem jest osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Praktyka na budowie

Praktyka na budowie polega na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Do praktyki na budowie zalicza się także:
– wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego;
– pracę polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych wykonywaną w urzędach obsługujących organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej;
– pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.
W powyższych trzech przypadkach dwa lata pracy w takim charakterze uznaje się za rok praktyki na budowie.
W przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej należy również zwracać uwagę, aby wykonywane czynności dotyczyły zagadnień zgodnych z rodzajem uprawnień czyli architektonicznych.

Jak dokumentować praktykę zawodową?

Zbiorcze zestawienie praktyk

Praktykę zawodową dokumentuje się w postaci zbiorczego zestawienia praktyk wraz z oświadczeniem osoby będącej projektantem (praktyka projektowa) lub kierownikiem budowy/robót (praktyka na budowie). Wzór zestawienia znajdziesz w Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Jeśli nie wiesz jak wypełnić swoje zbiorcze zestawienie praktyk, zapisz się na newsletter a otrzymasz e-booka z przykładowym zestawieniem.
Przeczytaj również wpis o tym, jak uzupełnić zbiorcze zestawienie praktyk.

Książka praktyk

Dla praktyki zawodowej odbywanej pomiędzy 1 stycznia 1995r. a 25 września 2014r. dokumentem potwierdzającym jest książka praktyki zawodowej. Książka zawiera wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.

Zaświadczenie

W przypadku praktyki odbywanej przed dniem 1 stycznia 1995r. dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której była odbywana ta praktyka .

Kto potwierdza praktykę zawodową?

Praktykę zawodową odbywa się pod okiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpisanej na listę członków Izby. Praktykę przy sporządzaniu projektów potwierdza projektant danego obiektu, natomiast praktykę na budowie potwierdza kierownik budowy lub robót.

Praktyka za granicą

Praktyka odbywana za granicą również jest zaliczana w ramach ubiegania się o polskie uprawnienia budowlane. Taka praktyka powinna być odbywana pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Odbycie praktyki za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa oraz potwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie w danym kraju, pod kierunkiem której była odbywana ta praktyka.

Praktyka na terenach zamkniętych

Praktyka zawodowa, która odbywała się przy projektowaniu lub na budowie obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych (podległych MON, MSWiA lub ABW) powinna być udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o okresie, w jakim odbywała się praktyka.


MOŻE CIĘ TAKŻE ZAINTERESOWAĆ:
PRZEWODNIK po uprawnieniach;
Jak uzupełnić zbiorcze zestawienie praktyk.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x