fbpx
Przejdź do treści

O jakie uprawnienia mogę się ubiegać po studiach drugiego stopnia?

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka otwiera możliwość ubiegania się o różne rodzaje uprawnień budowlanych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można ubiegać się o uprawnienia w specjalności architektonicznej:
do projektowania bez ograniczeń – konieczne jest wtedy odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie;
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – konieczne jest wtedy odbycie półtorarocznej praktyki na budowie;
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – konieczne jest wtedy odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki na budowie.

Można oczywiście ubiegać się także o wszystkie uprawnienia, do których wymagane jest ukończenie tylko pierwszego stopnia studiów na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka.

Poza uprawnieniami w specjalności architektonicznej, po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, można ubiegać się także o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie.


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda cały proces ubiegania się o uprawnienia zajrzyj do przewodnika. Po więcej informacji sięgnij także do Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.