fbpx
Przejdź do treści

O jakie uprawnienia mogę się ubiegać po studiach pierwszego stopnia?

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka upoważnia do ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można się ubiegać o uprawnienia w specjalności architektonicznej:
do projektowania w ograniczonym zakresie – konieczne jest wtedy odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – konieczne jest wtedy odbycie trzyletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – konieczne jest wtedy odbycie półtorarocznej praktyki na budowie;
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – konieczne jest wtedy odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki na budowie.

Po studiach pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka można ubiegać się także o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda cały proces ubiegania się o uprawnienia zajrzyj do przewodnika.

Po więcej informacji sięgnij także do Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.