fbpx
Przejdź do treści

Jakie możliwości daje posiadanie uprawnień?

Posiadanie uprawnień nie jest konieczne do pracy w branży architektonicznej i budowlanej. Bez uprawnień z powodzeniem można pracować jako asystent projektanta, projektując wnętrza lub jako przedstawiciel handlowy czy urzędnik.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Posiadanie uprawnień jest koniecznie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a są nimi:
projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów;
– wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
– sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Z pewnością posiadanie uprawnień budowlanych zwiększa możliwości wyboru ofert na rynku pracy, jednak korzystanie z uprawnień wiąże się także z kosztami: jednorazowymi (kwalifikacja, egzamin) oraz ciągłymi (ubezpieczenie OC, składka do Izby), a także odpowiedzialnością karną, cywilną, dyscyplinarną i zawodową.


Więcej o procedurze uzyskania uprawnień budowlanych przeczytasz w PRZEWODNIKU.