fbpx
Przejdź do treści

Czym są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to rodzaj gwarancji wiedzy zawodowej w architekturze i budownictwie, poświadczonej przez izbę zawodową. Architekt jest zawodem regulowanym, co oznacza, że jego wykonywanie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji regulowanych prawem. W przypadku uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wiąże się to z odpowiednim wykształceniem kierunkowym, praktyką w zawodzie oraz zdaniem egzaminu w Izbie Architektów.

Posiadanie uprawnień budowlanych jest konieczne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ich posiadanie pozwala na:
projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego;
kierowanie budową i innymi robotami budowlanymi;
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych a także nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
– wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
– sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Bez uprawnień nie można m.in. samodzielnie projektować ani kierować budową. Rodzaje uprawnień, ich zakres i specjalności w jakich są nadawane określa Ustawa Prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia są nadawane w formie decyzji przez organ samorządu zawodowego czyli Izbę Architektów.


Jeśli interesuje Cię proces zdobywania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zajrzyj do PRZEWODNIKA.