fbpx
Przejdź do treści

Co muszę zrobić aby zdobyć uprawnienia?

Droga do zdobycia uprawnień składa się z kilku kroków.

Wykształcenie

Pierwszym krokiem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. W zależności od rodzaju uprawnień o jakie chcemy się ubiegać, należy (minimum jedno z poniższych):

– ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku architektura/architektura i urbanistyka;

– ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku architektura/architektura i urbanistyka;

– ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo;

– ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo;

– uzyskać tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika architekta.

Więcej o wymaganym wykształceniu znajdziesz tutaj.

Praktyka zawodowa

Drugim krokiem jest odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej. Są dwa rodzaje praktyk: przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. W zależności od rodzaju uprawnień o jakie się ubiegamy wymagane są oba rodzaje praktyk, lub jedna z nich, o czasie trwania od roku do czterech lat. Praktyki odbywa się pod kierownictwem osoby uprawnionej. Potwierdzeniem jest podpisane przez kierownika zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej.

Więcej o praktyce zawodowej znajdziesz tutaj.

Kwalifikacja

Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciu praktyki zawodowej należy złożyć wniosek do okręgowej Izby Architektów o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Do wniosków należy dołączyć m.in. zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie. Kwalifikacja w Izbie Architektów odbywa się dwa razy każdego roku.

Więcej o tym jak uzupełnić zbiorcze zestawienie praktyk znajdziesz tutaj.

Egzamin

Końcowym etapem zdobywania uprawnień jest egzamin. Podejść do niego może tylko osoba wcześniej zakwalifikowana. Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Do części ustnej można podejść jedynie po zdaniu części pisemnej. Pozytywny wynik części pisemnej jest ważny 3 lata od dnia jego uzyskania. Przed każdą sesją egzaminacyjną na stronie internetowej Izby Architektów można znaleźć spis przepisów prawnych obowiązujących do egzaminu.

Więcej o egzaminie znajdziesz tutaj.

Nadanie uprawnień

Najprzyjemniejsza część całego procesu :). Po zdanym egzaminie okręgowa Izba Architektów wysyła listownie zawiadomienie o pozytywnym wyniku egzaminu wraz z zaproszeniem na rozdanie uprawnień. Po uroczystości nadania decyzji można podpisać formularz zrzeczenia się prawa do odwołania (ponieważ jak przy każdej decyzji administracyjnej obowiązuje okres 14 dni do odwołania). Izba wysyła wtedy kopię decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem wpisania na listę osób posiadających uprawnienia.

Członkostwo w Izbie Architektów

Aby móc korzystać z uprawnień należy jeszcze zawnioskować o przyjęcie do okręgowej Izby Architektów. Rada Izby rozpatruje taki wniosek na najbliższym posiedzeniu po czym listownie informuje o przyjęciu nowego członka. Pozostaje zapłacić wpisowe, miesięczną składkę oraz ubezpieczenie, po czym można w pełni korzystać z uprawnień.