fbpx
Przejdź do treści

Polityka prywatności i plików cookies

Dbam o Twoją prywatność. W poniższym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.uprawnieniaarchitekta.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz się ze mną skontaktować wysyłając wiadomość na adres kontakt@uprawnieniaarchitekta.pl.

Dane osobowe i  bezpieczeństwo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Barbara Kania, zam. w Gliwicach, e-mail: kontakt@uprawnieniaarchitekta.pl.

Podstawy prawne, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych są wskazane osobno w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz niżej: opis celów przetwarzania danych osobowych). Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.

Uprawnienia. W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do danych osobowych
  • do sprostowania danych osobowych
  • do usunięcia danych osobowych
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • do przenoszenia danych.

Przekazane mi dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Gwarantuję poufność przekazanych danych osobowych.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcam jednak aby w takim przypadku skontaktować się wcześniej ze mną e-mailem (kontakt@uprawnieniaarchitekta.pl) celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Odbiorcy i przetwarzanie danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców Są podmioty, z których usług korzystam przy świadczeniu usług, realizacji zamówień w sklepie internetowym i przy przetwarzaniu danych m.in. podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne, newsletterowe, księgowe, wystawiające faktury, dostarczające przesyłki, obsługujące płatności.

  • Ovh Sp. z o.o., Swobodna 1, 50-088 Wrocław – w celu zbierania danych dla domeny
  • LH.pl Sp. z o.o. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  • UAB Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera
  • Shoplo Sp. z o.o. Warszawa ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777 – w celu umożliwienia złożenia zamówienia i zrealizowania zakupów w sklepie Uprawnień Architekta

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika

DANE: Aby założyć konto użytkownika konieczne jest podanie danych niezbędnych w tym celu, taki jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta.
CEL: Dane przekazane w związku z założeniem konta użytkownika przetwarzane są w celu założenia oraz utrzymywania konta użytkownika na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej przez rejestrację konta.
PRAWA: Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych zawartych w koncie, usunięcia konta i do przenoszenia danych. Po czasie ustania celu biznesowego lub Twojego sprzeciwu Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

Newsletter

DANE: Aby zapisać się do newslettera (zawierającego również informacje o odpłatnych i nieodpłatnych produktach i usługach), konieczne jest przekazanie danych za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera: imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera.
CEL: Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania do newslettera. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu usług i produktów Administratora (art. 6 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – w zależności, co nastąpi wcześniej. Wpisując swój e-mail i klikając przycisk potwierdzający chęć zapisania wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji w ramach komunikacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
PRAWA: W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez przycisk z stopce e-maila lub kontaktując się ze mną.

Zamówienia

DANE: Aby złożyć zamówienie konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takie jak imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia.
CEL: Dane przekazane mi w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej, w celach statystycznych oraz archiwalnych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie przynajmniej do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Twoje dane osobowe przechowywane będą także w związku z moim obowiązkiem przechowywania faktur w okresie wynikającym z przepisów podatkowych.
PRAWA: Po realizacji zamówienia nie masz prawa do sprostowania swoich danych, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu ani do usunięcia ich do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Komentarze

DANE: Aby dodać komentarz na blogu konieczne jest wypełnienie formularza i podanie w nim swojego imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby dodać komentarz.
CEL: Dane przekazane mi podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza.
PRAWA: Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania i istnienia komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarzy, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Możesz także sprostować swoje dane przypisane do komentarza oraz zażądać ich usunięcia.

Webinary i transmisje live

DANE: W celu wzięcia udziału w webinarze konieczne jest wypełnienie formularza i podanie w nim danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w webinarze.
CEL: Dane przekazane w związku z uczestnictwem w webinarze są wykorzystywane w celu organizacji webinaru i dostępu do niego zainteresowanych, a podstawą prawną jest Twoja zgoda wynikająca z zapisu na webinar.
PRAWA: Przysługuje Ci prawo do sprostowania swoich danych, żądania ich usunięcia i ich przenoszenia.

Reklamacja i odstąpienie od umowy

DANE: W momencie składania reklamacji lub odstąpienia od umowy następuje przekazanie danych osobowych zawartych w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.
CEL: Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia i realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji procedury odstąpienia lub procedury reklamacyjnej lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
PRAWA: W przypadku danych zawartych w reklamacji i oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych, sprzeciwieniu się ich przetwarzania, żądania ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy

Komunikacja i kontakt

DANE: W momencie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w trakcie przesłania zapytania przez formularz kontaktowy, przekazywane są dane w postaci adresu e-mail jako adresu nadawcy wiadomości. W zależności od treści, e-mail może zawierać także inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu.
CEL: Twoje dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, a podstawą prawną jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu ze mną. Po zakończeniu kontaktu istnieje uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Treść korespondencji podlega archiwizacji i nie da się jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.
PRAWA: Przysługuje Ci prawo do domagania się przedawnienia historii korespondencji jeśli podlegała archiwizacji, oraz domagać się jej usunięcia, chyba, że archiwizacja uzasadniona jest moimi nadrzędnymi interesami, na przykład obroną przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Oferta i realizacja umowy

DANE: Aby umożliwić przygotowanie oferty na Twoją prośbę oraz zawarcia i realizacji umowy niezbędne jest przekazanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty i jej realizacji.
CEL: Dane przekazane mi w celu przygotowania oferty i jej realizacji przetwarzane są także w celu wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej, w celach statystycznych oraz archiwalnych. Dane w związku z tym mi przekazane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji oferty, a następnie przynajmniej do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Twoje dane osobowe przechowywać będę także w związku z moim obowiązkiem przechowywania faktur w długości wynikającej z przepisów podatkowych.
PRAWA: Po realizacji oferty nie masz prawa do sprostowania swoich danych, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu ani do usunięcia ich do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Obowiązki prawne i podatkowe

DANE: Twoje dane, które zostały mi przez Ciebie przekazane, przechowywane będą przez okres wymagany prawem z tytułu wywiązywania się przeze mnie z obowiązków prawnych i podatkowych.
CEL: Celem przechowywania przeze mnie Twoich danych jest realizacja moich obowiązków prawnych (podatkowych).
PRAWA: Po realizacji czynności, które obligują mnie do czynności podatkowych, nie masz prawa do sprostowania swoich danych, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu ani do usunięcia ich do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz do czasu wynikającego z przepisów podatkowych.

Roszczenia

Twoje dane, które zostały mi przez Ciebie przekazane, są przechowywane przeze mnie przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o mój uzasadniony interes.

W sprawach nieregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

Pliki cookies

Strona www.uprawnieniaarchitekta.pl oraz jej podstrony wykorzystują pliki cookies.

Czym są cookies

Cookies, czyli dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), przechowywane są na Twoim urządzeniu (np. komputer, telefon), i mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich, z usług których korzystam. Część cookies jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, natomiast inne są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies możesz zmienić z poziomu przeglądarki lub możesz całkowicie usunąć pliki cookies. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące ustawień cookies i ich zmiany. Ograniczenie lub całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z mojej strony. Poza wykorzystywaniem cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, wykorzystywane są także cookies pochodzących od podmiotów trzecich w celu korzystania z funkcji zapewnianych przez te podmioty (np. statystyki, marketing).

Google Analytics

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Mój prawnie uzasadniony interes pozwala mi realizować działania w zakresie polegającym na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji moich stron internetowych. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony, a informacje zgromadzone w ten sposób są zazwyczaj przekazywane i przechowywane na serwerze poza Unią Europejską (w Stanach Zjednoczonych). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajdziesz na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel

W ramach serwisu społecznościowego Facebook korzystam z dostępnych w nim narzędzi marketingowych, zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Działania polegające na kierowaniu reklamy w serwisie Facebook realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Pixel Facebooka, który działa w ramach moich stron, gromadzi informacje o sposobie korzystania z mojej witryny, w szczególności odwiedzanych stron. Celem działania Pixela Facebooka jest kierowanie spersonalizowanych reklam. Dane gromadzone w ten sposób są wysyłane i gromadzone poza granicami Unii Europejskiej (w Stanach Zjednoczonych). Informacje gromadzone przez Pixela Facebooka są anonimowe i uniemożliwiają Twoją identyfikację, jednak Facebook może łączyć te informację a innymi informacjami o Tobie oraz wykorzystywać je do własnych celów i są to działania niezależne ode mnie. Więcej o tym możesz przeczytać w polityce prywatności Facebooka https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Wtyczki społecznościowe

Na moich stronach internetowych używam wtyczek i innych narzędzi społecznościowych, które udostępniane są przez serwisy zewnętrzne np. Facebook, Instargam, Google, LinkedIn. Poprzez wyświetlenie mojej strony zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami administratorów tych serwisów, którzy otrzymają informację o tym, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę. Informacja ta wraz z adresem IP zostanie przesłana i przechowywana bezpośrednio na serwerze administratora danego narzędzia społecznościowego (m.in. poza terytorium Unii Europejskiej, np. w Stanach Zjednoczonych). Jeżeli natomiast zalogowałeś się do któregoś z serwisów społecznościowych to jego administrator będzie w stanie bezpośrednio przyporządkować Twoją wizytę na moich stronach do Twojego profilu w danym serwisie. Tak samo stanie się, jeżeli zareagujesz korzystając z danej wtyczki np. klikając w przycisk „Udostępnij” lub „Lubię to”. Informacje te zostaną także opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom oznaczonym jako Twoi znajomi. Politykę gromadzenia i przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności poszczególnych serwisów.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wideo

Na moich stronach osadzam filmy wideo z serwisu Vimeo oraz YouTube za pomocą plików cookies Vimeo LLC, 555 West 18th Street New York, NY 10011 Stany Zjednoczone oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Pliki cookies ładowane są przy odtwarzaniu wideo. Odtwarzając wideo serwisy te otrzymują o tym informacje, które wraz z Twoim adresem IP są przesyłane i przechowywane na serwerach danego administratora (m.in. poza terytorium Unii Europejskiej, np. w Stanach Zjednoczonych). Jeżeli jesteś zalogowany do tych serwisów to administrator może przyporządkować odtworzenie wideo na moich stronach do Twojego profilu w serwisie. Politykę gromadzenia i przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności poszczególnych serwisów.

Vimeo https://vimeo.com/privacy
Google https://policies.google.com/privacy

Afiliacja

W ramach programów afiliacyjnych takich jak WebePartners wykorzystywane są pliki cookies. Ładowane są one przy kliknięciu w link afiliacyjny na mojej stronie oraz przesyłane i przechowywane zazwyczaj do 30 dni na serwerach administratora programu afiliacyjnego.

Logi serwera

Korzystanie z moich stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajdują się strony. Każde takie działanie jest zapisywane w logach serwera i zawiera m.in. Twój adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej. Dane te nie identyfikują osób, które korzystają ze stron, lecz służą do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana osobom nieupoważnionym.